วิธีประเมินราคาปูสนามหญ้า

- ราคาหญ้า ณ ปัจจุบัน
- ค่าขนส่ง ความใกล้ไกลของสถานที่
- ค่าแรงงาน
- ลักษณะของพื้นที่ความเรียบ และวัชพืช
- ขนาดของพื้นที่ (ยิ่งมาก ยิ่งถูก)

หมายเหตุ
- ราคาปูหญ้า ยังไม่รวมค่าทราย (ลูกค้าเป็นคนสั่งล่วงหน้า)
- ลูกค้าต้องเตรียมแหล่งน้ำ และอุปกรณ์รดน้ำ
- ในกรณีไม่ถึง 400 ตารางเมตร จะคิดราคาเหมา
 
#ราคาหญ้า เป็นราคาขายปลัก ถ้าสั่งเป็นจำนวนมากก็จะถูกลง#
 
ส่งรูปพื้นที่พร้อมขนาดพื้นที่ เพื่อประเมินราคาได้ทาง Line ด้านล่าง
กรุณาคลิกปุ่มเพื่อแอ็ดเพื่อนค่ะ

 

ไร่หญ้าญาดา

36/1 หมุ่4 ต.บึงคอไห อ.ลำลุกกา
จ.ปทุมธานี 12150
โทร.0818086240
Line:0818086240